10 כללים חיוניים לשחקן בטרם חתימת חוזה

http://bouzaglo-law.com/wp-content/uploads/2018/08/-בוזגלו-פריז.jpg-e1536139389678.jpg

שחקן יקר, כעת בתקופה הכי חמה של ההחתמות והמעברים בין קבוצות הליגה השונות, להלן 10 כללים חשובים ביותר לפני חתימה על חוזה של שחקן מול קבוצה. חובה לקרוא ולשמור!

מאת: עו"ד צ'רלי בוזגלו, יו"ר ועדת משפט וספורט בלשכת עורכי הדין.

בימים אלו של ההכנות לעונת 2010/2011 שתתחיל בקרוב, שוק ההעברות וההחתמות של שחקני הכדורגל גועש ושוצף וחשוב להעניק תשומת לב רבה מאד לחוזה החדש אליו מתחייב השחקן מול קבוצתו. קיימים לא מעט היבטים שונים וחשובים בקרירת השחקן כמו: ההיבט המקצועי, החברתי, הכלכלי, אשר להם חשיבות רבה, אך להיבט המשפטי בחוזה מול הקבוצה יש השלכות מכריעות בעתידו של השחקן. להלן דגשים חשובים מאד אשר עשויים לחסוך נזקים עתידיים ועוגמת נפש רבה אשר לעיתים בלתי הפיכים.

1. כל חוזה שנעשה עם שחקן חייב להיות בהתאם לקבוע בתקנוני ההתאחדות לכדורגל. לפיכך, חוזה מקצועני שנעשה עם שחקן (בליגת העל, בליגה הלאומית) תקף רק אם יש בו 3 חתימות. חתימתו של השחקן, חתימה של נציג הקבוצה וחתימה של הרשות לבקרה תקציבית שבדקה ואישרה את החוזה. חוזה שאין בו חותמת של הרשות לבקרה תקציבית המאשרת אותו איננו תקף ! חשוב מאד ששחקן לאחר שחתם על חוזה עם קבוצה, יוודא שהוא מקבל העתק מדויק של החוזה שהופקד ואושר ע"י הרשות לבקרה תקציבית של ההתאחדות ונושא את החותמת שלה, זהו החוזה היחידי שתקף ! כל חוזה אחר בטל ומבוטל.

2. נא לשנן, סוכן הוא לא תחליף לעורך דין ! סוכן כדורגל שיהיה הטוב והמנוסה מכולם הוא "מתווך מקצוען" אשר יוצר את הקשר בין השחקן והקבוצה וזו מומחיותו ואיננו יכול להחליף את עורך הדין, עם כל הכבוד. כשם שבעסקת מכר בנכס מקרקעין, לא המתווך עורך את החוזה בין הצדדים (חל איסור ע"פ החוק) אלא רק עורך הדין, כך גם בספורט, את החוזה עורכים עורכי דין. הניסיון לחסוך בעלות עורך הדין, יוצא שכרו בהפסדו ורוב רובם של מפחי הנפש והתביעות שבאות אחר כך, מקורן בחוזים שנחתמו ללא ייצוגו של השחקן ע"י עורך דין. שחקן כדורגל שאין לו אפשרות כלכלית להיעזר בשירותי עורך דין, תמיד קיימת לו האפשרות לפנות לארגון שחקני הכדורגל אשר בטוחני כי יעזור לו במימון עורך הדין או לפחות בייעוץ לתשובות מהותיות לשאלותיו.

3. אסור לקבוצה או למי מטעמה לשלם או להתחייב לשלם ואסור לשחקן לקבל כל תשלום מכל מין וסוג שהוא, בין בכסף ובין בשווה כסף, בין בעקיפין ובין במישרין, מעבר לתמורה שנקבעה בחוזה שנערך ונחתם ביניהם ואושר ע"י הרשות לבקרה תקציבית. כל הבטחות שנעשות בין בע"פ ובין בכתב שאינן חלק מהחוזה שאושר בבקרה, אינן תקפות ופסולות ואין לשחקן כל יכולת לאכוף אותן אחר כך. כלומר, שחקן שמבטיחים לו תמורה כלשהיא שאיננה כתובה בחוזה שהופקד בבקרה התקציבית, היא "הבטחה על הקרח" ובלתי ניתנת לאכיפה.

4. של מי הבעלות ב"כרטיס השחקן" ? אחד המושגים שהשתרשו בעגת הכדורגל הינו "כרטיס השחקן", אשר אינו קיים בפועל, היות ומדובר במושג וירטואלי המתכוון לומר למי הבעלות בזכויות הכלכליות של השחקן. מה שקיים הוא החוזה ! רק החוזה הוא שקובע את הזכויות והחובות של השחקן ושל הקבוצה החתומה עימו. אחת המחלוקות השכיחות היא בשאלת הזכויות הכלכליות הנובעות מהעברת השחקן בין במכירה או בהשאלה לקבוצה אחרת. חשוב לדעת כי המצב החוקי כיום, ע"פ תקנון ההתאחדות לכדורגל ותקנוני פיפ"א, הוא שכל הזכויות הכלכליות FEDERATIVE RIGHT)) הנובעות מהעברה של השחקן בין אם במכירה ובין בהשאלה שייכות אך ורק לקבוצה או לשחקן בלבד ! לא לאיש עסקים כזה או אחר ולא לחברה בע"מ או כל גורם אחר!

5. חשוב לזכור, השכר המצוין בחוזה חייב להיות רשום כשכר ברוטו ולא נטו ! וחייב להיות מצוין בשקלים חדשים לא בדולרים ולא ביורו ולא בשום צורה אחרת. תשלום מס הכנסה נעשה ע"י ניכוי המס על ידי הקבוצה, כפי שהדבר מופיע בתלוש משכורתו של השחקן ומועבר למס הכנסה. חובת תשלום מס הכנסה מעבר למתחייב לניכויים בחוק, תחול על השחקן ואסור לקבוצה לקבל על עצמה התחייבויות להשלמת מס בעבור השחקן.

6. חשוב לדעת כי שחקן מעל גיל 18 שסיים את שנתון גיל נוער, חייב להתקשר בחוזה בכתב עם קבוצתו באמצעות "טופס הסכם שחקנים". לא יכול להיות מצב בו שחקן שסיים את שנתון הנוער ומשחק בקבוצת הבוגרים ימצא ללא חוזה (הסכם) בכתב עם הקבוצה בה הוא משחק.

7. כל הסדרתם והעברת של קטינים (בני פחות מ-18 שנה) קבוע בחוק הספורט תשמ"ח -1988. חשוב לדעת כי חוזה עם שחקן אשר גילו פחות מ-18 שנה לא יעלה על תקופה של 3 שנים וכל תקופה שנקבעה בחוזה מעבר לכך בטלה. בכל חוזה שנעשה עם קטין בו משולמים לשחקן הקטין סכומי כסף, הם חייבים להיעשות ע"פ החוק ולהישמר בחשבון נאמנות בעבור השחקן הקטין עד להגעתו לבגרותו ולא להעבירם לבני משפחתו. כל העברה בניגוד לכך ושאינה נשמרת בנאמנות בעבור הקטין עלולה לבטל את החוזה !

8. ביטוח השחקן. זהו אחד הכללים החשובים ביותר היות ופציעות גופניות של שחקנים קורות והינן חלק מהמשחק, תרתי משמע. בקריירה של 15 שנה לפחות, אסור לשחקן לקחת סיכונים. החוק מחייב כי בכל חוזה שנחתם בין קבוצה לשחקן, חייב להיות נספח לחוזה המציין ומודיע לשחקן על הביטוח שנעשה בעבורו מטעם הקבוצה. כשם שלא יעלה הדעת שלא ניסע ברכב ללא ביטוח, כך לא יתכן ששחקן ישחק ללא ביטוח, כל שכן ביטוח ההולם את שכרו האמיתי בפועל. אחת הבעיות הקשות שמתגלות לצערם של השחקנים ותמיד ברגעים הקשים של פציעה בכדורגל, נובעת מהסדר הביטוח הקיים כיום ע"פ החוק. הסדר אשר הוא בלתי מספק וחובה על השחקן להיערך לכך בהתאם. ע"פ חוק הספורט התשמ"ח-1988 חייבת הקבוצה לבטח את השחקן בסכומים הולמים אשר לא יפחתו מהקבוע בתקנות הספורט (ביטוח), התשנ"ד- 1994. הבעיה היא שהסכומים הקבועים על פי תקנות חוק הספורט, נמוכים מאד ולא משקפים אפילו את שכרו של שחקן מתחיל. חובה על השחקן לדאוג לביטוח אישי שלא יפחת מגובה שכרו בחוזה עם הקבוצה, כך שאם חלילה יפצע השחקן, הוא ימשיך לקבל בדיוק את שכרו מהקבוצה וחברת הביטוח היא שתפצה את הקבוצה על שכרו.

9. אחד הכללים המקדמיים החשובים ביותר בהתקשרות בין השחקן לקבוצת כדורגל הוא, כי עוד בשלב המו"מ עם הקבוצה, כל שכן בחתימה על חוזה התקשרות עם הקבוצה, חובה על השחקן לקחת עו"ד אשר ייצג אך ורק את האינטרסים של השחקן ! חשוב לשים לב, עורך הדין של הקבוצה אשר עימה חותמים על החוזה, דואג מן הסתם לקבוצה, כך גם עורך הדין ו/או נציגי הקבוצה המעבירה דואג לאינטרסים של הקבוצה המעבירה. כך או כך יוצא, כי לשחקן אין עורך דין הדואג לאינטרסים שלו בלבד. החשיבות היא מכרעת להבטחת רצונותיו המקצועיות והכלכליות של השחקן. שחקן בלתי מיוצג הוא שחקן "חלש" היות ואיננו מכיר את החוק ותקנוני ההתאחדות לכדורגל בישראל ותקנוני פיפ"א (התאחדות הכדורגל העולמית) ולכן נמצא בעמדת נחיתות גדולה מאד ביחס לקבוצה, מה גם שלשחקן לא נוח להימצא בתפקיד של מי "שמתווכח" ולעמוד בתוקף מול הקבוצה על תנאיו, תפקיד אותו ימלא בהצלחה גדולה יותר עורך דין מתוקף תפקידו.

10. בכל סכסוך בין שחקן לקבוצה בנוגע לשאלות החוזיות שנחתמו בין הצדדים, קיימת חובת בוררות ע"פ תקנוני ההתאחדות לכדורגל ואין אפשרות לפתור את המחלוקות בבתי המשפט וחובה לפנות בתביעה למוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל לצורך מינוי בורר שיפסוק במחלוקת. חשוב לדעת כי בכל חילוקי הדעות בין השחקן לקבוצה, התאחדות לכדורגל מקבלת את סמכותו השיפוטית של בית הדין הבינלאומי לערעורים וניתן לערער לבית הדין הבינלאומי לספורט שנמצא בשוויץ CAS (Court of Arbitration for Sport).

בריאות והצלחה!

אודותינו

צ’רלי בוזגלו, משרד עורכי דין ונוטריון

המשרד מתמחה במשפט מסחרי (תאגידים), דיני עבודה, דיני חוזים, נזיקין, זכויות יוצרים, לשון הרע, הגנת הפרטיות, דיני תקשורת, משפט וספורט, מקרקעין, משפט מנהלי, גישור ושירותי נוטריון.

משרדנו מאפשר נגישות, זמינות ונוחות רבה מאד לצורך מתן השירותים המשפטיים.

שלחו לנו הודעה

    כל הזכויות שמורות © צ’רלי בוזגלו, משרד עורכי דין ונוטריון | עוצב ופותח על ידי סולה
    Skip to content